Skip survey header
Vietnamese

Kết nối lại West Seattle Cải tiến Đường Xanh Khu phố Delridge-Highland Park trên đường 21st Ave SW

Cảm ơn tất cả những người đã tham gia cuộc khảo sát Kết nối lại West Seattle vào mùa hè rồi. Chúng tôi nghe rằng những cải tiến là cần thiết cho Đường Xanh Khu phố trên đường 21st Ave SW đang kết nối Cầu West Seattle ở phía bắc với đường SW Dawson St ở phía nam.

Chúng tôi muốn nghe từ bạn. Bạn nghĩ những cải tiến đường
xanh nào là cần thiết nhất để cải thiện sự an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp? Chia sẻ ý tưởng của bạn dưới đây.

Ghé thăm các trang web của chúng tôi: Cải tiến Đường Xanh Khu phố Delridge-Highland Park trên đường 21st Ave SW và Kết nối lại West Seattle
1. Mối quan tâm chính của bạn đối với đường xanh khu phố này là gì? Chọn tất cả những gì áp dụng. *Câu hỏi này là bắt buộc.
Chúng tôi đón nhận rất nhiều ý tưởng về cách làm cho Đường Xanh Khu phố trên đường 21st Ave SW tốt hơn. Hôm nay, chúng tôi muốn biết loại cải tiến nào bạn nghĩ là quan trọng nhất. Ý tưởng của bạn sẽ giúp chúng tôi sắp ưu tiên những cải tiến sẽ có tác dụng tốt nhất cho nhu cầu của Đường Xanh Khu phố trên đường 21st Ave SW và khu phố Pigeon Point!

Có một số tiền tài trợ hạn chế cho những cải tiến này, vì vậy chúng tôi muốn nghe những thay đổi nào là quan trọng nhất đối với bạn.
3.

Dưới đây là một số điều mới mà chúng ta có thể kết hợp vào đường xanh khu phố này. Bạn nghĩ 2 cải tiến nào sẽ giúp làm cho Đường Xanh Khu phố trên đường 21st Ave SW an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn?

Để chọn, vui lòng nhấp vào hai trong số các hình ảnh dưới đây. Nếu bạn có thêm ý tưởng, vui lòng thêm chúng vào trường "Khác".

*Câu hỏi này là bắt buộc. Please select from the following images.
6. Bạn cho mình là (đánh dấu tất cả những gì áp dụng):
 
  • * Câu hỏi này là bắt buộc.
7. Bạn bao nhiêu tuổi?
8. Bạn đã nghe về cuộc khảo sát này từ đâu?
This question requires a valid email address.