Skip survey header

SPU Raincheck-043-031-000- SP-Mini

Nalawadaag waxaad aragtay!
Calaamad saar meesha qariirada ay kaga yaalaan daadadka aad ku aragtay marinada iyo wadooyinka
This question requires a valid email address.
Waxaan siwayn kaaga abaal hayn lahayn inaad faahfaahin kooban naga siiso xaalada si aan ufahano warbixintaada. Fadlan kudar wixii macluumaad dheeri ah oo kusaabsan daadaadka aad aragtay adoo kajawaabaaya suáalaha hoose.
5. Ilaa muddo intee leég ayay socdeen?
6. Intee leékaayeen qotada biyaha daadku?
7. Intee bay leékayd x=badka aaga daadku saameeyay?
8. Meeqa jeer ayay daadaadku kadhaceen halkaan 5 tii sano ee lasoo dhaafay?
9. Soogali lifaaqa sawirka ikhtiyaariga ah (noocyada la ogolyahay waa png, jpg/jpeg, iyo gif)

Xeerarka iyo Shuruudaha

Markaad kaqaybgasho xog aruurintaan waxaad aqbalaysaa Xeerarka iyo Shuruudaha kuqoran hoos.

Macluumaadka aad nasiiso wuxuu naga caawinayaa inaan lascono warbxintaada. Ciwaanada iimeelka ee aad nasiiso waxaan u adeegsanayn inaan kula socono adeeg sadayaasha qaaska ah loomana adeegsanaayo ujeedooyin ganacsi.

Fikradahaaga waxay Seattle Public Utilities u adeegsanaysaa inay gacan kagaystaan qiimaynta aagaga ay kajiraan dhibaatooyinka systrmka wasaqda qaata iyo systemka biyaha daadaadka.