Skip survey header

SPU Raincheck-043-031-000- SP-Mini

Ibahagi ang inyong karanasan!
Ilagay ang pin sa mapa kung saan ninyo nakita ang mga baha sa kalsada at tabing daan
This question requires a valid email address.
Ikakagalak namin ang higit pang impormasyon upang mas maunawaan namin ang inyong komento. Mangyaring magdagdag ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa pagbaha na inyong nakita sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa ibaba.
5. Gaano katagal?
6. Gaano kalalim ang tubig baha?
7. Gaano kalawak ang apektado ng baha sa inyong lugar?
8. Ilang beses nangyari ang pagbaha dito sa nakalipas na 5 taon?
9. Kalakip ang opsyonal na larawan (sinusuportahan ang png, jpg/jpeg, at gif)

Mga tuntunin at Kundisyon

Sa pagsagot sa survey na ito tinatanggap ninyo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na itinakda sa ibaba.

Ang impormasyon na ibibigay ninyo ay makakatulong sa amin na subaybayan ang inyong mga komento. Mga email address na ibinigay ninyo ay gagamitin upang subaybayan ang natatanging mga user at hindi gagamitin para sa mga layuning pangkomersyo.

Ang mga komento ay gagamitin ng Pampublikong Kagamitan ng Seattle (Seattle Public Utilities) upang makatulong maassess ang mga problema sa kanal at sistema ng maruming tubig sa mga problemadong lugar.