Skip survey header

SPU Raincheck-043-031-000- SP-Mini

Hãy chia sẻ trải nghiệm của quý vị!
Ghim vị trí trên bản đồ mà quý vị đã thấy nước ngập trên đường phố hoặc trên vỉa hè
This question requires a valid email address.
Chúng tôi đánh giá rất cao những thông tin dù ít ỏi để hiểu rõ hơn câu chuyện quý vị chia sẻ. Vui lòng cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về tình trạng ngập lụt mà quý vị đã thấy bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây.
5. Tình trạng đó kéo dài trong bao lâu?
6. Nước ngập sâu bao nhiêu?
7. Phạm vi ảnh hưởng bởi trận ngập lụt là bao nhiêu?
8. Tần suất xảy ra ngập lụt ở khu vực này trong vòng 5 năm qua là bao nhiêu?
9. Vui lòng đính kèm hình ảnh nếu có (hỗ trợ các file đuôi png, jpg/jpeg, và gif)

Các Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách tham gia khảo sát này, quý vị chấp nhận Các Điều khoản và Điều kiện nêu dưới đây.

Thông tin quý vị cung cấp sẽ giúp chúng tôi theo dõi được các bình luận của quý vị. Địa chỉ email quý vị cung cấp chỉ được sử dụng để theo dõi người dùng và sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại.

Các bình luận sẽ được sử dụng bởi Cơ quan Tiện ích Công cộng của thành phố Seattle (SPU) nhằm giúp đánh giá các khu vực gặp vấn đề về hệ thống thoát nước và hệ thống nước thải.